top of page
/
/

מערכת טרמית לספירת קהל במועדונים

מערכת טרמית לספירת קהל במועדון, המבוססת על חיישני חום (גלאי תרמי), מורכבת ממסך מגע משוכלל (Touch Screen) , מציגה בכל רגע נתון את נתוני הנכנסים ויוצאים מכל פתח במועדון וכן את השוהים במועדון. ניתן לגשת לנתוני הספירה האגורים, להציג דוחות,גרפים ועוד.

 

המערכת מתאימה לדרישות משטרת ישראל !

 

המערכת הבסיסית ( כניסה אחת) כוללת:

  

  •  מסך מגע צבעוני גדול ומפואר "5.7 (או מסך "3.5) - להצגת הנכנסים ויוצאים מכל פתח במועדון וכן כמות השוהים ב"זמן אמת".

  • גלאי תרמי לספירת אנשים – לשימוש פנימי, לספירת נכנסים/יוצאים (אופציה לגלאי תרמי חיצוני)

  • מערכת בקרה ותצוגה - לשמירת והצגת הנתונים

  • רמזור ירוק/אדום - מותקן בכניסה, לוויסות התנועה.

 

נתוני המערכת:

1.  הצגת כמות הנוכחים במקום

2.  הצגת כמות הנכנסים /יוצאים מכל פתח, בניפרד או ביחד

3.  דוחות עם נתוני הנכנסים/יוצאים מכל פתח   (על המסך)

4.  גרפים של נתוני הנכנסים/ יוצאים מכל פתח (על המסך)

5.  שמירת נתונים בתוך זיכרון המערכת

6.  כיוון איפוס אוטומטי של הספירה בשעה קבועה (או קביעת

     שעות פעילות)

7.  קביעת כמות הנוכחים המקסימלית המותרת

8.  הפעלת אור ירוק, כאשר כמות הנוכחים "מותרת"

9.  הפעלת התראה (אור אדום) במידה ומספר הנוכחים עובר את הכמות המותרת

10.  כיוון שעון/תאריך

11.  אפשרות לחיבור סנסורים אינפרא-אדום, להרחבת המערכת

bottom of page