top of page

מערכת ספירת מבקרים / קהל לקוחות

הניסיון הרב שרכשנו, מאפשר לקאונטרייט טכנולוגיות להציע מספר מערכות לספירת קהל, בהתאם לצרכי הלקוח. 

אנו יודעים לתת מענה באמצעות:

מערכת טרמית לספירת קהל

מערכת וידאו לספירת קהל

מערכת אינפרא אדום לספירת קהל

ועוד טכנולוגיות מתקדמות הקיימות ברשותינו.

 

במרכזה של המערכת לספירת אנשים מצויה מערכת מתוחכמת, המזהה תנועת אנשים, מנתחת אותה בעזרת תוכנה ואלגוריתמים ייחודיים ומעבירה את התוצאות למחשב.

 

בעזרת המערכת ניתן לראות על גבי מסך המחשב בזמן אמת (Real Time) את הנתונים הבאים:

·     כמות המבקרים הכללית, השוהים בכל רגע נתון באתר

·      מספר הנכנסים והיוצאים מכל פתח באתר.

·      מספר המבקרים השוהים בכל קומה באתר.

·      מספר המבקרים השוהים בכל אזור מוגדר באתר (בקניון: אזור המסעדות, אזור בתי הקולנוע וכו'.)

ניתן לשלב במערכת גם כניסות (Inputs) ממקורות אחרים, כמו מערכות למדידת טמפרטורה, מערכות למדידת צריכת הספק חשמלי, ספירת מכוניות וכו'.

 

בעזרת נתונים אלה, המוצגים ב"זמן אמת" על המסך, ניתנת למנהל/ים יכולת ניהולית ובקרה מלאה על המתרחש באתר, לווסת את זרימת המבקרים דרך הכניסות השונות, לקבוע את כמות אנשי הצוות התפעולי בכל אזור ובכל שעה באתר וכן לשלוט (גם באופן אוטומטי) על מערכות מיזוג האוויר, התאורה וכו'.

 

 כמו-כן, ניתן להפיק מנתוני המערכת דוחות רבים ומגוונים:

·      דוחות מפורטים של תנועת המבקרים/לקוחות

·      דוחות פרטניים לגבי כל כניסה/אזור/קומה באתר.

·      דוחות השוואתיים שונים:

א.  ימים/שבועות/חודשים אחרונים, בהשוואה לתקופה קודמת.

ב. השוואה בין הכניסות בימים שונים או לתקופות קודמות.

ג. השוואה בין אזורים שונים באתר.

ד. ועוד ועוד...

 יתרונות המערכת

·      המערכת מדויקת בכל תנאי צפיפות מבקרים

·      ניסיון מוכח של שנים רבות 

 

נתוני ספירת הקהל יכולים להיות מוצגים ישירות בקופות גזית (וריפון), Comax, פריוריטי (אידאה) ועוד
bottom of page